KONFERANS BAŞLIKARI

Doğa - Tarım Teknolojileri Konuları

Bitkisel Üretim
 • Hassas Tarım Teknolojileri

 • Hidroponik ve Aeroponik Sistemler

 • Gübreleme ve Bitki Besleme Teknolojileri

 • Sulama Teknolojileri ve Otomasyon

 • Tarımda Güneş Enerjisi Uygulamaları

 • Tarımda Yenilenebilir Enerji Kullanımı

 • Robotların Tarımda Kullanımı

 • Tarımda Bilgi Sistemleri

 • Tarımda Yapay Zeka Uygulamaları

 • Tarımsal Su Yönetimi ve Yapay Zeka

 • İklim Değişikliği ve Tahmin Modelleri

 • Tarımsal Mücadelede İleri Teknolojiler (Bitki Koruma)

 • Uydu ve Drone Teknolojileri

Hayvansal Üretim
 • Hassas Hayvancılık

 • Akıllı Çiftlik Yönetimi

 • Besleme ve Yem Teknolojileri

 • Gübre Yönetimi

 • Uzaktan İzleme ve Yönetim Teknolojileri

Biyoteknoloji
 • Tarımsal Biyoteknoloji

 • İleri Genetik ve Tohum Teknolojileri

 • Genetik Seçimde Yapay Zeka Uygulamaları

 • Biyometri ve genetik

 • Yapısal Biyoinformatik

 • Tarımsal Biyoinformatik

 • Endüstriyel Tesisler ve Biyoenerji Üretimi

Sağlık Teknolojileri Konuları

 • İlaç Keşfi ve Geliştirilmesi: Yenilikçi Yaklaşımlar ve Teknolojiler

 • Nanoteknoloji ve İlaç Dağıtım Sistemleri

 • Biyoteknoloji ve Biyofarmasötikler

 • Bitkisel Ürünler ve Doğal İlaçlar: Bilimden Pazara

 • Klinik Farmakoloji: Yeni Trendler ve Yenilikler

 • Dijital Sağlık ve Eczacılık: Yapay Zeka, Veri Analitiği ve Mobil Uygulamaların Rolü

 • İlaç Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etkilerİlaç Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etkiler

 • Antibiyotik Direnci ve İlaçların Etkin Kullanımı: Küresel Kampanyalar ve Stratejiler

 • Eczacılıkta Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi: Geleceğin Eczacılığı


Eczacılık Teknolojileri Konuları

 • İlaç Keşfi ve Geliştirilmesi: Yenilikçi Yaklaşımlar ve Teknolojiler

 • Nanoteknoloji ve İlaç Dağıtım Sistemleri

 • Biyoteknoloji ve Biyofarmasötikler

 • Bitkisel Ürünler ve Doğal İlaçlar: Bilimden Pazara

 • Klinik Farmakoloji: Yeni Trendler ve Yenilikler

 • Dijital Sağlık ve Eczacılık: Yapay Zeka, Veri Analitiği ve Mobil Uygulamaların Rolü

 • İlaç Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etkiler

 • Antibiyotik Direnci ve İlaçların Etkin Kullanımı: Küresel Kampanyalar ve Stratejiler

 • Eczacılıkta Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi: Geleceğin Eczacılığı

 • Farmakogenetik ve Farmakogenomik: Kişiselleştirilmiş Tıp Uygulamaları

 • Nanoteknoloji Tabanlı İlaç Dağıtım Sistemleri

 • Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı

 • İlaç Keşfi Yolculuğunda Yapay Zeka

 • Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka Uygulamaları

 • Sağlık Eğitiminde Yapay Zekanın Yeri ve Önemi

 • Akılcı İlaç Kullanımında Yapay Zeka Uygulamaları

 • Klinik Eczacılıkta Yapay Zeka Teknolojileri Uygulamaları

 • Nanoteknoloji ve Biyosensör Geliştirme

 • Nanoteknolojinin Sağlık Alanında KullanımıMühendislik Teknolojileri Konuları

 • Algoritmalar ve Algoritmik Tasarımlar

 • Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği

 • Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları

 • Bilgisayar Mimarileri

 • Bulut Bilişim, Uygulamaları ve Güvenliği

 • Büyük Veri Analizi

 • İşletim Sistemleri ve Uygulamaları

 • Nesnelerin İnterneti

 • Programlama Dilleri

 • Üretken Yapay zeka

 • Yapay Zekâ ve Uygulamaları

 • Yazılım Mühendisliği

 • Yüksek Başarımlı Hesaplama

 • Veri Bilimi

 • Veri Tabanı Teknolojileri ve Güvenliği

 • Veri Yapıları

 • Web ve Veri Madenciliği

 • Web Teknolojileri ve Uygulamaları

 • Adli Bilişim

 • Anlamsal Web

 • Bilgisayarlı Görü

 • Bilişim Etiği ve Hukuku

 • Bilişim Sistemleri Ölçünleri

 • Bilişim Teknolojileri

 • Çevreci Bilişim

 • Doğal Dil İşleme

 • Kriptoloji ve Kripto Analiz

 • Kuantum Hesaplama

 • Sinyal İşleme

 • Yeni Nesil İnternet Teknolojileri ve Protokolleri

 • Yönetişim