MDST-2024, araştırmacılar, bilim insanları, Ar-Ge kurumları, üniversiteler, araştırma enstitüleri, lisans ve lisansüstü öğrencileri için Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri alanlarındaki en son araştırmaları, teknolojik eğilimleri, deneyimleri ve değerlendirmeleri sunmak, tartışmak ve değerlendirmek için bir platform sağlamayı amaçlamaktadır.

Çalıştay/Konferansa gönderilen her bildiri en az iki uzman hakem tarafından incelenecektir. Sunum için kabul edilen tüm bildiriler Çalıştay/Konferans programına dahil edilecek ve bildiri kitabında sadece özet/bildiri olarak yayınlanacaktır.

Çalıştay/Konferans Dilleri: Türkçe ve İngilizce

Türü: Ulusal/Uluslararası (Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini karşılayan)

Doçentlik için gerekli olan düzenleme kurulu üyelerinin resmi olarak atandığı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı Çalıştay/Konferans sonrasında katılımcılarımızla paylaşılacaktır.

Akademik Teşvik için gerekli olan bildiri sayılarını ve ülkelere göre dağılımını gösteren üst yazı Çalıştay/Konferans sonrasında katılımcılarımızla paylaşılacaktır.

Katılım Yöntemi: Yüz yüze ve Çevrimiçi

Atölye/Konferans Oturumları: Konu ve disipline göre düzenlenecektir.

Çalıştay/Konferans hakkında daha fazla bilgi edinmek ve başvuru yapmak için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

mdst2024.kocaelisaglik.edu.tr

Çalıştay/Konferans Bilgileri:

  • Bildiri özetleri ve tam metinleri kör hakem değerlendirmesi ile değerlendirilmektedir.

  • Doçentlik kriterlerini (yeni kriterlere göre) ve akademik teşvikleri karşılamaktadır.

  • Çalıştay/Konferans sonrasında bildiri özetlerini ve tam metinleri içeren ISBN indeksli bir bildiri kitabı yayınlanacaktır.

*Türkiye Kotası: Herhangi bir kota sınırlaması bulunmamaktadır. Türk bilim insanlarının yararına olmak üzere, değerlendirme sürecinden geçen nitelikli çalışmaların bilim camiası ile buluşması için kota kısıtlaması olmayacaktır.